Elschema

Elschema

Det finns 2 varianter elschema, ett före chassienummer 2193300 och ett efter. Se bifogad pdf. STD-El-schema-201711                   std elschema 25 ledare from chassie nr 2193300
Totalvikt: ton

Är du intresserad?

Kontakta oss för ett möte!