Det mesta som lämnar vår fabrik är mer eller mindre kundanpassat. Tillsammans tar vi fram precis den lösning du behöver. Släpen på bilderna kan därför ha kundanpassade lösningar.